در حال حاضر پروژه طراحی کارخانه تولید 2800 تن کاتد مس در سال، در معدن محمدآباد به روش لیچینگ مخزنی و هیپ به منظور ایجاد انعطاف لازم در مدار برای کار با مواد با محدوده عیاری گسترده‌تر، در حال اجراست. در این پروژه، مدارهای سنگ‌شکنی، لیچینگ مخزنی، هیپ لیچینگ، واحد استخراج با حلال (SX) و واحد الکترووینینگ (EW) طراحی و جانمایی شده است. همچنین پروژه طراحی کارخانه تولید 350 تن کاتد در سال، در معدن بشنه کرمان از دیگر پروژه‌های این شرکت است. در این پروژه نیز مدارهای سنگ‌شکنی، هیپ لیچینگ، واحد استخراج با حلال (SX) و واحد الکترووینینگ (EW) در حال طراحی است.